Ostatnia aktualizacja strony: 25.09.2023, 14:17

Zasady realizacji praw osób, których dane dotyczą w SP4 Legnica

Sobota, 29 października 2022

Zasady realizacji praw osób, których dane dotyczą w SP4 Legnica

ZASADY REALIZACJI PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO  w LEGNICY

 

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma zastosowanie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane powszechnie RODO.

RODO chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności ich prawo do ochrony danych osobowych.

 Pani/Pana prawa, jako osoby której dane dotyczą, wynikają z RODO, a wdrożony w Placówce regulamin realizacji praw osób

ma na celu zapoznanie Panią/Pana:

− z tymi prawami oraz ze sposobem ich realizacji przez SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 4 

IM. WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO W LEGNICY

 

Metadane

Data publikacji : 29.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa Nr 4
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Greń
©-2023 Szkoła Podstawowa Nr 4. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL