Ostatnia aktualizacja strony: 25.09.2023, 14:17

Elektroniczna skrzynka podawcza

Piątek, 20 listopada 2020

Elektroniczna skrzynka podawcza

Zgodnie z art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1114), skonfigurowana została na udostępnionej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji platformie ePUAP Elektroniczna Skrzynka Podawcza dla Szkoły Podstawowej nr 4 im. Włodzimierza Puchalskiego w Legnicy, umożliwiająca doręczanie pism. Dokumenty przesyłane za pośrednictwem ePUAP winny być opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Wszelka korespondencja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Włodzimierza Puchalskiego w Legnicy, z Klientem będzie przekazywana przez platformę ePUAP.

strona główna e-PUAP       https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta

Metadane

Data publikacji : 20.11.2020
Data modyfikacji : 20.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa Nr 4
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Murdza
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Murdza
©-2023 Szkoła Podstawowa Nr 4. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL